Danser

 Passa på och boka in SMF:s danser år 2019 våra danser är öppna för alla även för er som inte är medlemmar priset är 140:-/medlem, 170:-/ej medlem inklusive macka och kaffe i pausen. Betala gärna via plusgiro 98388-2 ,välkomna hälsar festkommiten.

Fredagen den 31 maj dans till Ajax orkester

Fredagen den 23 augusti dans till Revanch orkester

Fredagen den 20 september dans till Caspers orkester

Fredagen den 25 oktober dans till Åkessonz orkester

Fredagen den 29 november dans till Bennix orkester