På gång

Kaffestugan är stängd tillsvidare

tisdag  12 – 16

torsdag  12 – 16

söndag  15 – 18

övriga öppettider meddelas separat